Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Çok Önemli Değişiklikler

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Çok Önemli Değişiklikler

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde 09.05.2021 tarih ve 31479 saylı resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile yatırımcılar lehinde bazı değişiklikler yapıldı.

GES Yönetmelik Değişikliğindeki En Önemli Maddeler

Öz tüketim tesisleri için araziye ilave güneş enerjisi santralı yapma imkânı tanınmıştır.

Yönetmelik 5.1.c maddesine göre çatısına öz tüketim amacıyla GES kurulumu yapmış olan tüketim tesislerine 5.1.h maddesi uyarınca aynı dağıtım bölgesi içinde araziye ilave tesis kurma imkânı verildi.

Araziye Güneş Enerji Santrali kurabilmek için çağrı mektubu başvurusu yapabilmeniz için bağlantı noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil kabullerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Tarımsal sulama tüketicileri öz tüketimleri için araziye 5.1.c kapsamında GES kurabileceklerdir. Tarımsal sulama amaçlı tesisler için sözleşme gücünü geçmemek şartıyla bütünlük arz eden parseller üzerinde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5.1.c kapsamında arazide kurulum imkânı tanınıyor.

Güneş enerji santrali kurulumu yapılacak alanın marjinal tarım arazisi olması gerekiyor.

Tarımsal sulama aboneleri sadece aboneliğin bulunduğu parsele değil, bitişik parsellere de öz tüketime yönelik güneş enerji santrali kurabilecektir. Tarımsal Sulama için güneş enerji santrali kurulmuş tesisler aylık mahsuplaşma sonrası şebekeye veriş tarafındaki fazlalık enerji için gelir elde edebilecekler.

Başvuruların Evrak Yönünden İncelenmesi Hususu
Bağlantı Anlaşmasına çağrı mektubu başvurularında evraklarda eksikler olduğu zaman düzeltilmesi için verilen süre kaldırıldı. Evraklarda eksik olması durumunda başvuru sahibine iade ediliyor.

OSB’lerde Güneş Enerji Santrali Değerlendirmesi
Organize Sanayi Bölgelerinde konuyla ilgili olarak da değişiklik yapıldı. OSB’lerde Bağlantı Anlaşmasına çağrı mektubu başvurularında yeni yönetmelikle komisyon karar verecek.

Komisyonda ise OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alırlar.

Güç Artışı İçin Süreler
Başvuru tarihi 12 Mayıs 2019 sonrası olan güneş enerji santrallerinde kurulu güç artışına izin veriliyor.

Başvurusu komisyon tarafından uygun bulunan projelere güç artırımı için çağrı mektubu alanlara + 90 gün ilave süre, bağlantı anlaşması yapanlar veya kabulü tamamlanan tesisler için 1 yıl süre veriliyor.

“Geçici Kabul” Değil “Kabul” İşlemi
Yönetmelikte “geçici kabul” ifadesi yerine artık “kabul” ifadesi yer alacaktır.

RTU – SCADA Zorunluluğuna Açıklık Getirildi
Yeni yönetmelikle kurulu gücü 50 kW ve üzeri olan üretim tesisleri için RTU/Scada  kurulması istenmektedir.

Eski yönetmelikte bu ifade net olmamasını gerekçe gösteren OSB’ler, 50 kW altındaki tesisler için RTU/Scada sistemini istiyordu.