Title Image

Rüzgar Enerjisi Sistemleri – RES

Rüzgar, atmosferdeki havanın dünya yüzeyine yakın doğal yatay hareketleridir.
Enerji Üretiminde Rüzgâr Kaynağının Üstünlükleri

Temiz

Bedava

İklim değişikliği sorununa çözüm

Hava kirliliğini azaltır

Enerji güvenliği sağlar

Enerji arzını çeşitlendirir

Yakıt ithalini önler

Yakıt maliyetleri yok

Yakıt fiyatı riski yoktur

Kırsalda elektrik ağını geliştirir

İthalat bağımlılığı yoktur

Karbon emisyonu yoktur

Modülerdir ve çabuk kurulur

İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar

Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler

Kaynak Tükenmesi Yoktur: Küresel rüzgar kaynağı, küresel enerji talebinden daha büyüktür

Arazi Dostu: Rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım/sanayi faaliyetleri yapılabilir

Uygulama Esnekliği: Büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkündür

Ulusal Yarar: Geleneksel yakıtların aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı ortadan kaldıran yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır