Title Image

EPC Firması Nedir?

EPC; “Engineering Procurement and Construction” kelimelerinin kısaltması olup, Türkçe karşılığı “Mühendislik, Tedarik ve Kurulum” demektedir. Diğer bir ifadeyle; müteahhit firmanın tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi demektir. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi hakkındaki kanunların çıkmasından sonra, EPC firmalarının sayısı giderek artmış, güneş enerjisi sektörü hem yabancı hem de yerli kuruluşlar tarafından büyük ilgi görmeye başlamıştır. EPC olarak adlandırılan Mühendislik – Tedarik – Kurulum firmalarının sayısının gün geçtikçe artmasına rağmen güneş enerjisi sektörüne katılan firmaların; finansal yeterlilik, deneyim, teknik know-how eksikliği ile yapılması gereken tüm iş kalemlerini kendi bünyesinde sağlayamaması yatırımcılar için soru işaretleri oluşmaktadır.

GES kurulum maliyetleri, zeminin farklılığı, bölgeye bağlı olarak kar ve rüzgâr yükü gibi faktörler; arazi eğimleri, kullanılan ekipmanlar ve tasarım durumuna göre her saha için farklılık göstermektedir.

Güneş enerjisi santrali kurulum sonrasındaki işletme ve bakım aşamaları için; güneş enerjisi santrali ve kurulumunu iyi bilen, deneyimli ve profesyonel bir ekiple hizmet veren bir EPC firması ile çalışmak son derece önemlidir. Herhangi bir arıza durumunda; teknik ekibin bulunmasından arızanın giderilmesine kadar geçen sürede ciddi bir üretim kaybı yaşanması söz konusudur. Bu nedenle; GES  kurulumu için hizmet veren EPC firmasının, tamamen bağımsız bir bakım – işletme ekibinin olup olmaması yatırımcılar tarafından araştırılması gereken çok önemli bir konudur.

GES kurulumu yaptırmak isteyen tesis veya sanayi firmalarının dikkat etmesi gereken birçok detay vardır. Sistem tasarımı, ürün uyumu, güneş panellerin kalitesi, panel gruplamalarının nasıl yapıldığı, kullanılan inverterler, kablolama, şalt ekipmanlarının seçimi ve ne şekilde kullanıldığı, statik uygunluk gibi konular; toplam üretim miktarını ve uzun vadedeki karlılığı doğrudan etkilemektedir.

Panel sıralarının arasındaki mesafelerin optimum genişlikte tutulması, gölge boylarının kontrol edilmesi ve gölgeden kaynaklı üretim kaybının çok daha az olması; tesisin toplam veriminin yüksek olması ve bakım işletmesinin çok daha rahat olmasına neden olmaktadır. Kısacası; güneş enerjisi santralinin doğru bir ekip tarafından tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Önemli olan konu; teknoloji, mühendislik ve kullanılan malzemelerin birbiriyle olan uyumdur. En iyi malzeme seçimi kadar bu malzemenin nasıl kullanılacağının bilinmesi ve saha uygulamasının da çok düzgün yapılması gerekmektedir. Sonuçta en az 25 yıl enerji üretmesi planlanan bir tesis kurulmakta ve bu süre boyunca tesisin minimum arıza ve maksimum verimle sürekli çalışması en önemli prensiptir.