Çatı GES Yatırımlarınızın Genel Teşvik Kapsamında

Çatı GES Yatırımlarınızın Genel Teşvik Kapsamında

Yatırım Teşvik Destekleri haberimizde sadece Güneş Enerji Santrali ve Enerji Verimliliği yatırımlarınıza yönelik teşvik mekanizmalarını yalın bir dille anlatıyoruz.

Öncelikle Genel Teşvik Sistemi tanımlayalım. Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte “teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere” aslında biz neyi anlamalıyız?

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar yönetmeliği üzerinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. En son yapılan 20/8/2020 tarih ve 2846 sayılı değişiklikle beraber Güneş Enerji Santrali ve Enerji Verimliliği yatırım konuları bazı şartlara bağlanmıştır.
240 kWe ve üzeri ÇATI GES yatırımlarınız Genel Teşvik Kapsamında bulunmaktadır. Yani; daha önce asgari yatırım tutarı ile bölgesel teşvik mekanizmasına giren GES yatırımlarına, bu karar ile beraber bölgesine bakılmaksızın asgari 240 kWe ve üzeri kurulu güce sahip olma şartı getirilmiştir.

Teşvik Kapsamındaki Destekler: KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge).

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

 • Gerçek kişiler
 • Adi ortaklıklar
 • Sermaye şirketleri
 • Birlikler
 • Kooperatifler
 • İş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygulama Nasıl Çalışıyor?

İlk adım olarak E-TUYS üzerinden yetkilendirme işleminin yapılması gerekiyor. Dilekçe, taahhütname ve yetkilendirme formlarının firma imza sirküleri ile birlikte, Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekmektedir.

Taahhütnamenin noter onaylı olması gerekmektedir. Yetkilendirme ortalama 7 iş günü içinde onaylanır.
Onay işleminin ardından yetkilendirme için belirttiğiniz kişiye bir teyit e-postası gelecektir. Bunun ardından yatırımcı bilgilerinizi sistemin istediği şekilde güncellenmesi ve tekrar bakanlık onayına gönderilmesi gerekir. Bu ikinci onayın ardından sistem üzerinden açılacak ekranlarda teşvik belgesi müracatı gerçekleştirilir. Müracat işlemi sırasında yatırımınıza ait “Lisansız Elektrik Üretimi Proje Onay” yazısı sunulması gerekmektedir. İşte tam burada biz devreye giriyoruz. EPC firması olarak 3de3 Yenilenebilir Enerji Ltd. Şti tek vekaletinizle ve en kısa sürede yatırımınızı projelendiriyor ve gerekli yasal prosedürü tamamlıyoruz.

Yetkilendirme işleminin ardından Lisansız Elektrik Üretimi Proje Onay yazısının yanı sıra sisteme yüklenmesi gereken başlıca belgeler ise aşağıda yer almaktadır.

Gerek Belgeler

 • Ticaret sicil gazetesi
 • “SGK borcu yoktur” (veya yapılandırıldığına dair) yazısı
 • Çevre ve Şehircilik il/ilçe Müdürlüğü’nden “ÇED gerekli değildir” yazısı
 • Vergi Levhası
 • Sistem yukarıdakilere ek olarak kapasite raporu da isteyebilmektedir.

Tüm başvuru süreci online yürütülmektedir. Ortalama 3 – 4 hafta içinde YTB (yatırım teşvik belgesi) temin edilebilmektedir. Buradaki en önemli husus 3de3 Enerji olarak yatırım yönetiminizi en avantajlı durumuma getirecek şekilde planlıyor, kapsamlı ön keşif, maliyet analizi, danışmanlık ve proje yönetimi hizmetini siz değerli yatırımcılarımıza sunuyoruz. Yatırımınızın karakteristiğine göre hangi teşvik sisteminden faydalanabileceğinizi görüşmek için telefonlarımızdan iletişime geçiniz.

Unutmayın, işletmeniz için doğru adrestesiniz.